Vape je engleska riječ 2014. godine

Vape je engleska riječ 2014. godine

Vape je engleska riječ 2014. godine i to je vrlo simptomatično

Engleska riječ ´vape´ koja označava e-cigaretu, ali i njezinu konzumaciju, proglašena je engleskom riječi 2014.godine u izboru Oxfordskog rječnika. To je, s lingvističkog stajališta, prilično zanimljiva riječ jer se i filolozi, ali i šira javnost vole zabavljati s novim, modernim i često korištenim rječima. Nadopunjavanje rječnika novim riječima, popularno je u svim jezicima svijeta. Ipak, uz pojavu, a pogotovo sve učestaliju uporabu novih riječi, može se povezati i jedan širi kontekst, kontekst kojega ta riječ označava. Tako je i s riječi ´vape´.

Otkuda riječ VAPE?

Riječ vape, da stvar bude zanimljiva, porijeklo nema u engleskom jeziku već u francuskom. Naime, francuska riječ ´vapour´ označava paru, a kako e-cigarete rade upravo zahvaljujući pari, jasno je da je francuska riječ ´vapour´ modificirana engleskim jezičnim pravilima. Tako je ´para´ u engleskom jeziku dobila novo i šire značenje pa označava i e-cigarete i njihovu konzumaciju.Kriterij po kojem se određuje riječ godine

Kriterij po kojem se određuje riječ godine je zapravo najzanimljviji za priču o e-cigaretama. Do pojave e-cigarete došlo je u drugoj polovici 20. stoljeća, a pravi uzlet popularnosti e-cigareta je doživjela početkom 21. stoljeća, odnosno točnije 2003. godine kada je patentirana takozvana prva moderna e-cigareta. Kriterij po kojem određna riječ ili riječi ulaze u finalni izbor za riječ godine jest učestalost njezine uporabe u odnosu na prošlu godinu. U odnosu na prethodnu godinu, riječ ´vape´ se 2014. godine koristila dvostruko više, što je logično posljedica i učestalijeg konzumiranja e-cigareta. Je li e-cigareta u svijetu toliko popularna da je u 2014. odini odredila englesku riječ godine, procijenite sami.

Što sve označava i kako se koristi?

Zanimljivo, riječ vapour prvi puta je upotrijebljena u jednom tekstu iz 1983. godine koji se bavio pitanjem ´Zašto ljudi puše?´.  Danas riječ vape kao glagol označava uvlačenje i isprivanje pare koja se proizvodi u e –cigaretama, a vape kao imenica označava upravo e-cigaretu. Očekivano, riječ vape se proširila i za upotrebu složenica pa su nastale složenica kao što su vape shop ili vape fluids. Iz nepoznatog razloga, ekspanzija upotrebe riječi vape nastala je u travnju 2014. godine, a u nešto manjem obujmu se nastavila koristiti od kraja ljeta do kraja godine.

Pojedini britanski mediji ističu kako je zasiugrno popularnosti te riječi, ali i e-cigaretama doprinijelo javna konzumacija elektronskih cigareta Lindsay Lohan i Barryja Manilowa.

Iza vapea su ostali...

Druga najpopularnija riječ je bila ´bae´ koja označava ljubavnog partnera, inače također vrlo popularna u engleskom jeziku, a posebice na društvenim mrežama. U završnoj konkurenciji još su bile riječi ´normcore´ (modni trend), ´budtender´ (uslužitelj u prodavaonicama konoplje) i contactless (tehnološki pojam za bežično plaćanje). Zgodno je spomenuti, kako bismo približili popularnost e-cigareta našim čitateljima, da je engleska riječ godine u 2013. bila ´selfie´. 

comments to "Vape je engleska riječ 2014. godine"