Izjava o privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI


 

Korištenje ove web stranice preporučujemo samo punoljetnim osobama!

Crovapor d.o.o. kao operater stranice royalvapor.hr (u daljem tekstu operater) izjavljuje da će podatke prikupljene na stranici rukovati u skladu sa zakonom propisanim pravilima, s posebnim obzirom na:

Zakon o elektroničkoj trgovini: http://www.zakon.hr/z/199/Zakon-o-elektroni%C4%8Dkoj-trgovini

Zakon o zaštiti osobnih podataka: http://www.zakon.hr/z/220/Zakon-o-za%C5%A1titi-osobnih-podataka

Zakon o zaštiti potrošača: http://www.zakon.hr/z/193/Zakon-o-za%C5%A1titi-potro%C5%A1a%C4%8Da


 

Nadalje, operater izjavljuje da će poštivati privatnost posijetitelja i registriranih korisnika ove web stranice. Prikupljeni podaci će biti rukovani povjerljivo i koristit će se izričito za davanje usluga ponuđenih na stranici. Podatke sa royalvapor.hr-a rukuje izričito samo CROVAPOR d.o.o. kao operater stranice, ne izdaje ih trećoj strani osim u slučaju izričite suglasnosti dotične osobe.

Ukoliko vlasti pozivaju na izdavanje podataka i svi uvijeti su ispunjeni za iste, operater ih je dužan staviti na raspolaganje vlastima.

Operater vaše osobne podatke (ime, e-mail i dr.) može upotrijebiti za slanje reklama, oglasa i drugih obavijesti.

Osobni podaci se mogu koristiti ako:

a) dotična osoba daje suglasnost

b) zakon naloži izdavanje podataka

U svim drigim slučajevima za izdavanje podataka potreban je pristanak dotične osobe, a u posebnim slučajevima i pismeni pristanak. U slučaju dvojbe pretpostavlja se da dotični nije dao suglasnost.

Osobne podatke je dozvoljeno koristiti samo za unaprijed određenu svrhu i za ispunjavanje pravnih obveza. Dozvoljeno je korištenje samo onih podataka i samo u onom vremenu, koje je neophodno za datu svrhu.

Operater podatke date pri registraciji koristi isključivo za vrijeme obrade narudžbe, a pod tim se podrazumijeva i izdavanje računa i slanje poštom.


 

Informacije vezane za sadržaj web shop-a

Sadržaji na stranici royalvapor.hr prikazani od strane CROVAPOR d.o.o. kao distributera, su informativnog karaktera. Za ispravnost podataka i cijena objavljenih na ovoj stranici, kao ni za štete nastale zbog eventualnih grešaka, operater ne preuzima odgovornost (tu se podrazumijevaju neposredne, posredne štete i eventualni profitni gubitak druge strane).

Stranica royalvapor.hr može sadržavati linkove na druge internetske stranice, vizualne i zvučne sadržaje od treće strane, neovisne od royalvapor.hr-a, održavane web stranice. Za ovakve i slične promotivne sadržaje poslovnih partnera royalvapor.hr ne preuzima odgovornost.

Pretraživanjem, uporabom i narudžbom na ovoj stranici, Vi se slažete sa cijelim sadržajem zaštite o privatnosti.


 

 

PRAVNI LIJEK

Ukoliko unatoč Vašeg nepristanka dodje do nepravnog rukovanja osobnih podataka, pismom na info[at]royalvapor.hr imate slijedeće mogućnosti:

  • zahtjev informacija o rukovanju osobnih podataka, odnosno možete tražiti eventualni ispravak podataka

  • na Vaš zahtjev informiramo Vas o podacima koje smo koristili, u koju svrhu, pravnoj osnovi, o vremenskom trajanju, imenu osobe koja je obrađivala podatke, adresi sjedišta, o trećim stranama koje su dobile podatke i u koju svrhu. Na zahtjev odgovaramo u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije 30 dana od slanja zahtjeva.